Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed25.11.2015

Ny redegørelse for tilsynet med revisorer

Emner: Liberale erhverv

Erhvervsstyrelsen offentliggør i dag redegørelsen for det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder for 2014. I alt afgjorde styrelsen 15 sager - heraf er 10 indbragt for Revisornævnet

Det offentlige tilsyn kan foretage ad hoc undersøgelser, når det vurderes, at revisorer eller revisionsvirksomheder kan have handlet i strid med revisorlovgivningen. Dette må ikke forveksles med Revisortilsynet, som forestår den årlige systematiske kvalitetskontrol.

I 2014 vedrørte de fleste sager kravene til revisors dokumentation. Det er vigtigt, at revisorer dokumenterer deres arbejde i henhold til gældende standarder.  Det er på baggrund af denne dokumentation, at styrelsen vurderer om god revisorskik er overholdt.

Styrelsen glæder sig over, at der i 2014 er væsentligt færre uafhængighedssager end året før.

I kontrollen for 2014 har Erhvervsstyrelsen haft særlig fokus på, om revisorerne har overholdt revisorlovgivningens krav til efteruddannelse. Dette er ikke tilfældet for en del revisorer, hvilket har medført at styrelsen har måttet fratage 59 revisorer deres godkendelse. Endvidere har 135 revisorer efter styrelsens henvendelse valgt at deponere deres godkendelser, og 57 revisorer har fået påbud om at tage den manglende efteruddannelse.

Styrelsen vil fortsat have fokus på dette område, og i 2015 påbegyndes kontrollen af efteruddannelsesperioden 2012-2014. Kontrollen vil fokusere på de revisorer, der ikke har indberettet 120 timers efteruddannelse i Revireg, men der vil også blive taget stikprøver blandt de øvrige revisorer.

Revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant kræver, at han eller hun har den faglige kompetence, som sikrer, at revisorgerningen kan udføres i overensstemmelse med god revisorskik.

Alle revisorer skal derfor bestå en særlig eksamen for at blive godkendt revisor, ligesom det faglige niveau skal vedligeholdes. Revisorlovgivningens regler omkring efteruddannelse er et væsentligt element til at sikre, at godkendte revisorer vedligeholder og udbygger deres kompetencer.

Erhvervsstyrelsen kan fratage revisor godkendelsen, hvis han eller hun ikke overholder revisorlovgivningens krav til efteruddannelse.

Læs redegørelsen