Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse11.12.2015

Ny rapport om kønsfordeling i ledelsen

Emner: Virksomhed og erhverv

Lille stigning i antallet af virksomheder, der har fastsat måltal og politikker for kønsfordelingen i ledelsen. 

Det er nu anden gang Erhvervsstyrelsen følger op på reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største virksomheder i Danmark. Undersøgelsen – der er udarbejdet i samarbejde med Deloitte – omfatter 170 virksomheder, der ifølge reglerne er forpligtet til at opstille måltal for det øverste ledelsesorgan og udarbejde politikker for den øvrige ledelse.

Undersøgelsen viser, at der er sket en stigning i antallet af virksomheder, der har fastsat et måltal for den øverste ledelse. Der er således 79 procent, der har fastsat et måltal mod 73 procent sidste år. Det gennemsnitlige måltal er endvidere steget fra 25 procent til 27 procent. 14 procent af virksomhederne har ikke fastsat et måltal. 7 procent af virksomhederne har allerede en ligelig fordeling af kønnene i bestyrelsen, og har derfor ikke fastsat et måltal.

I forhold til politikker ses en lille stigning i forhold til sidste år. I år har 51 procent oplyst om deres politikker for det underrepræsenterede køn i de øvrige ledelsesniveauer. Dette tal lå sidste år på 50 procent.

Ser man på de lavere ledelseslag, er det værd at bemærke, at 17 procent af virksomhederne på nuværende tidspunkt har opnået en ligelig fordeling af mænd og kvinder, hvilket indikerer, at fødekæden til bestyrelsesposterne er under udvikling.

Endelig kan man konstatere en stigning i antallet af virksomheder med en ligelig fordeling af mænd og kvinder. 33 procent af virksomhederne angiver at have en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen. I forhold til de øvrige ledelsesniveauer har 17 procent angivet at have en ligelig kønsfordeling.

Selvom årets undersøgelse viser visse fremskridt i forhold til sidste års undersøgelse, er der dog for mange virksomheder, der ikke lever op til reglerne. Erhvervsstyrelsen vil næste år følge op på dette men allerede nu igangsættes en kvalitativ undersøgelse af baggrunden for, at for mange virksomheder ikke er ambitiøse nok i arbejdet med at få en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen.

Reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, som skal skabe en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen af de største virksomheder i Danmark blev vedtaget i december 2012.

Læs rapporten for 2014 her

Rapporten for 2013 kan findes her

Yderligere oplysninger: Marlene Kønig, e-mail: markon@erst.dk tlf.: 35 29 12 29

Fakta:

De største danske virksomheder, ca. 1.200, er omfattet af reglerne om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Formålet med reglerne er at få en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen af store private og statslige virksomheder.

Kravet om redegørelse for status for det opstillede måltal og den udarbejdede politik trådte i kraft med virkning for regnskabsåret 2013. Det er således andet år, virksomhederne skal afrapportere om deres måltal og politikker.

Erhvervsstyrelsens undersøgelse vedrører 170 virksomheder.

I forhold til måltal for det øverste ledelsesorgan, viser årets undersøgelse, at 7 pct. har en ligelig fordeling af mænd og kvinder, 79 pct. har opstillet et måltal. Tidshorisonten er i gennemsnit fastsat til 4 år. Måltallet er i gennemsnit 27 pct.

For så vidt angår politikker for at øge det underrepræsenterede køn i virksomhedernes øvrige ledelsesniveauer, viser undersøgelsen, at 17 pct. har oplyst om ligelig fordeling af mænd og kvinder. 51 pct. har udarbejdet en politik.

Erhvervsstyrelsen kan på baggrund af årets undersøgelse konstatere, at der på visse områder ses forbedringer i forhold til sidste år. Der er dog store udfordringer dels i efterlevelsen af reglerne dels i ambitionsniveauet for virksomhedernes arbejde med at få flere kvinder i ledelse. Erhvervsstyrelsen vil derfor i iværksætte en kvalitativ undersøgelse i samarbejde med relevante interessenter.