Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed21.03.2018

Ny rapport fra Udvalg om ejerlejlighedsloven

Emner: By og Bolig

Erhvervsstyrelsen har i dag offentliggjort en rapport fra Udvalg om ejerlejlighedsloven, som indeholder forslag til, hvordan ejerlejlighedsloven kan moderniseres.

I 2016 blev Udvalg om ejerlejlighedsloven nedsat og fik til opgave at komme med forslag til en moderniseret ejerlejlighedslov.

Udvalget har nu færddiggjort deres rapport. I rapporten har udvalget gennemgået hele ejerlejlighedsloven med særlig fokus på muligheder og konsekvenser ved helt eller delvist at ophæve lovens opdelingsforbud for ældre private udlejningsejendomme og ejendomme med andelsboliger og på at gøre lovteksten lettere forståelig og anvendelig for ejerforeninger og administratorer.

Et enigt udvalg konkluderer, at:

  • der bør udarbejdes en helt ny ejerlejlighedslov, hvor lovens struktur gøres mere overskuelig
  • der bør udstedes en ny og ajourført normalvedtægt, som er enkel, overskuelig og praktisk anvendelig
  • opdelingsforbuddet for ældre private udlejningsejendomme med 2 beboelseslejligheder og erhverv bør ophæves
  • opdelingsforbuddet for landbrugsejendomme bør opretholdes

Et flertal i udvalget konkluderer, at:

  • opdelingsforbuddet for ejendomme med private andelsboligforeninger i bygninger opført efter 1966, bør ophæves
     

Læs Erhvervsministeriets pressemeddelelse på em.dk
Læs mere om rapporten på erst.dk

Læs hele rapporten fra Udvalg om ejerlejlighedsloven (PDF)
Læs Bilag til Rapport fra Udvalg om ejerlejlighedsloven (PDF)
Læs sammenfatning af rapporten (PDF)