Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed21.05.2015

Ny løsning til selskabsregistrering er kommet godt fra start

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsens nye selvbetjeningsløsning har nu været i drift i et par måneder. Overgangen til det nye fleksible og mere sikre system har overordnet set fungeret godt. Der er dog stadig enkelte udfordringer, som styrelsen arbejder på at løse.

Det var med stor spænding og ikke uden nervøsitet, at Erhvervsstyrelsen i marts måned i år præsenterede sin nye selvbetjeningsløsning til selskabsregistrering mv. Det har været et meget stor og kompliceret arbejde at udvikle det nye system, og idriftsættelsen af så store it-projekter kan ofte være forbundet med ganske store udfordringer.

Fleksibel og sikker løsning

Systemet har nu været i drift i et par måneder, og overordnet set fungerer løsningen godt, og det er meget tilfredsstillende. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at det er lykkedes at bygge en it-løsning, der er fleksibel og samtidig indeholder en række kontroller og sikkerheder, som skal sikre, at registreringerne er korrekte. Der er dog stadig tale om en indkøringsfase i forhold til systemet, og som forventet er der da også nogle fejl og uhensigtsmæssigheder, som skal udbedres og udvikles videre på. Styrelsen arbejder intensivt med dette.

Ukorrekte data og fejl i gamle registreringer   

En af de største problemer lige nu handler om ukorrekte data, der dukker op i det nye system. Forklaringen er bl.a., at der er nogle opdateringer af data, som ikke er kommet med over fra de gamle systemer. Fejl i de registrerede data kan imidlertid også skyldes, at de oprindelige registreringer har været fejlbehæftede. De gamle registreringssystemer var nemlig ikke designet til at opfange fejl ved indberetning. Det er de nye systemer, som er udstyret med en række ekstra kontroller og sikkerheder. Derfor vil fejlagtige registreringer blive opfanget, når data bliver lagt over i det nye system. Fejlretning er et krævende arbejde, og styrelsen arbejder på at løse problemerne med ukorrekte data løbende. Rettelserne vil blive gennemført efterhånden, som fejlene findes.

Indbygget kontrol opfattes som en fejl

En anden udfordring, som har voldt især de professionelle brugere problemer, handler også om systemernes indbyggede kontrol. Der er nemlig indbygget nogle sikkerheder i det nye system, som betyder, at man kun kan registrere og godkende de oplysninger, man rent faktisk har rettigheder til ifølge lovgivningen. En advokat, som er stifter af et selskab, kan f.eks. ikke selv stå inde for kapitalens tilstedeværelse som uafhængig tredjemand. Systemet vil derfor afvise en sådan registrering. Nogle brugere har opfattet dette som fejl i systemet, men det er faktisk en indbygget kontrol, som øger sikkerheden for de foretagne registreringer. For at imødekomme dette vil Erhvervsstyrelsen fremover på sin hjemmeside oplyse om, hvem der har hvilke rettigheder i forbindelse med virksomhedsregistreringer.

Problemer med fakturaer for selskabsregistrering

Erhvervsstyrelsen arbejder desuden intensivt på at løse problemerne med de fakturaer, som styrelsen udskriver for selskabsregistreringerne. Fejlen betyder, at de fakturaer, som sendes ud i øjeblikket, alene indeholder styrelsens sagsnummer. De indeholder altså ikke et CVR-nummer på det selskab, som registreringen er foretaget i, eller andre oplysninger der kan være med til at identificere betalingen for brugerne. Det er naturligvis en beklagelig fejl, som styrelsen arbejder på at løse så hurtigt som overhovedet muligt. Indtil fejlen er rettet, anbefaler styrelsen, at man gemmer det sagsnummer, som bliver oplyst i forbindelse med indberetning via løsningen.  

Topmoderne registreringssystem

Den nye løsning til selskabsregistrering er den nyeste byggesten i det meget store og komplicerede arbejde for at modernisere Erhvervsstyrelsens it-systemer, som har været i gang gennem en årrække. Arbejdet med at modernisere, udvikle og skabe nye muligheder fortsætter. Formålet er at skabe et registreringssystem i verdensklasse til gavn for både samfund, myndigheder og erhvervsliv,

Læs mere om løsningen her