Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed27.03.2015

Ny international undersøgelse af revisionskvalitet

Emner: Liberale erhverv

International Forum of Independent Audit Regulators har offentliggjort den seneste undersøgelse af kvalitet i revision.

International Forum of Independent Audit Regulators, IFIAR, har i marts offentliggjort resultatet af undersøgelsen under forummets årlige workshop, der denne gang blev afholdt i London. 163 tilsynskontrollanter fra 43 medlemslande under IFIAR var her samlet for at videndele og diskutere kvalitet i revision.  Der var blandt andet fokus på de fejl og mangler i revision, som er gennemgående.

IFIAR´s undersøgelse af kvalitet i revision bygger på indrapportering fra 29 medlemslande og omfatter resultater fra kvalitetskontrol af virksomheder af offentlig interesse og systemiske finansielle institutioner, herunder systemiske banker.

I forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen udtaler Lewis Ferguson, der er formand for IFIAR og bestyrelsesmedlem i the U.S. Public Company Accounting Oversight Board:

We continue to see high levels of inspection deficiencies in vital areas of public company audits. This is a problem for investors and stakeholders around the world.

Hyppigste fejl og mangler

De fejl og mangler, der er hyppigst forekommende er indenfor revision af:

  • Test af interne kontroller
  • Måling af dagsværdier
  • Omsætning
  • For systemiske finansielle institutioner er det revision af:
  • Hensættelse til tab på udlån og værdiforringelse af udlån
  • Test af interne kontroller
  • Værdiansættelse af investeringer og værdipapirer

Dialog med internationale revisionshuse

IFIAR er i løbende dialog med de største internationale revisionshuse. Der er en gensidig forståelse og enighed om, at styrke og professionalisere årsagsforklaringerne til fejl og mangler af tilbagevendende karakter samt ikke mindst robuste handlingsplaner for at undgå disse fejl og mangler.

Dialog i Danmark

Erhvervsstyrelsen er i tilsvarende dialog med FSR, danske revisorer og de store revisionsfirmaer. De konstaterede fejl og mangler i revision på internationalt plan svarer i høj grad til det billede af kvaliteten, som vi ser i Danmark.

Læs mere om undersøgelsen og se dokumenterne her

Læs mere om IFIAR her

Læs Erhvervsstyrelsens orientering om gode råd til revisionen her