Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed25.08.2017

Ny beregning af WACC - Weighted Average Cost of Capital - på telemarkedet

Emner: Tele og internet

Erhvervsstyrelsen offentliggør i dag en rapport om beregning og fastsættelse af WACC – Weighted Average Cost of Capital - på telemarkedet. Den nye beregning understøtter investeringer i teleinfrastruktur og er med til at sikre et stabilt og transparent investeringsmiljø.

Det er Erhvervsstyrelsen, der regulerer engrosprisen på det danske telemarked. Det indebærer, at styrelsen fastsætter de maksimale engrospriser, som teleselskaberne – primært TDC – må opkræve for at lade andre teleselskaber leje deres telenet. WACC indgår i engrosprisen. I vedlagte rapport præsenterer styrelsen den nye beregningsmetode for fastlæggelse af WACC.

WACC har betydning for investeringsniveauet

WACC angiver det rimelige afkast af en investering og har stor betydning for investeringsniveauet. I Danmark har investeringsniveauet de seneste år ligget lavere end tidligere. Andre europæiske lande oplever samme udvikling, og der er i Europa stort fokus på at stimulere investeringer i teleinfrastrukturen.

WACC skal derfor fastsættes på et niveau, som afspejler den risiko, selskaberne påtager sig ved at investere i teleinfrastruktur. Fastsættes WACC for lavt, er det ikke attraktivt at investere, og det hæmmer udrulningen af højhastighedsbredbånd. Ved revisionen af WACC har styrelsen endvidere haft fokus på at understøtte et stabilt og transparent investeringsmiljø for markedsaktørerne.

Forhøjet WACC stimulerer investeringer i teleinfrastruktur

Med styrelsens nye beregningsmetode forhøjes WACC. Det giver teleselskaberne øget fleksibilitet i engrosprissætningen, da de kan opkræve højere engrospriser for at udleje deres net. Hermed opnår teleselskaberne en hurtigere tilbagebetaling på deres investering, hvilket gør det attraktivt for dem at investere yderligere. Forhøjelsen af WACC kan dermed bidrage til at stimulere udbud og efterspørgsel af teletjenester. 

Fortsat mulighed for konkurrence

Højere engrospriser gør det modsat mindre attraktivt for de teleselskaber, der lejer adgang til TDC’s telenet. Den nye WACC skal derfor ses i sammenhæng med styrelsens markedsafgørelser fra d. 17. august 2017, der pålagde TDC et prisklemmetilsyn.

Prisklemmetilsynet betyder, at der skal der være sammenhæng mellem TDC’s engros- og detailpriser på bredbåndsprodukter. Hæver TDC engrosprisen for leje af TDC’s net - som følge af forhøjelsen af WACC - skal TDC sikre, at selskabets egne detailpriser er på et niveau, der giver andre selskaber mulighed for at konkurrere.

Se WACC-rapporten som beskriver den nye metode samt tilhørende dokumenter

For fact sheet in English, press here