Publikation

Nudging i Erhvervsstyrelsen: 'Myndighedsbrev knyttet til rykkerskrivelse'

Erhvervsstyrelsen har kørt en række eksperimenter, som skulle afprøve, om nudging som metode kan hjælpe til at øge effektivitet, service og regelefterlevelse m.m. Erfaringer og konklusioner er samlet i en række rapporter, her i blandt denne, der handler om Erhvervsstyrelsens erfaringer med et breveksperiment i forbindelse med en rykkerprocedure.

  • 13. juni 2014

Når virksomheder ikke betaler de fakturaer, de skal til det offentlige, skaber det ofte ekstra arbejde, både i det offentlige og potentielt også for virksomhederne.

Erhvervsstyrelsen ønsker, at det kun er de virksomheder, der skal betale, som betaler. Betales den første faktura ikke, udsender Erhvervsstyrelsen en rykker samt en rykkerskrivelse. Rykkeren indeholder betalingsoplysninger, mens rykkerskrivelsen indeholder motivation for betaling, herunder de betingelser, virksomhederne skal opfylde, hvis de skal betale. Erhvervsstyrelsen ønskede at øge antallet af virksomheder, som reagerede på rykker og rykkerskrivelse og igangsatte derfor et nudging-eksperiment.