Publikation

Nudging i Erhvervsstyrelsen: 'Indberetning af årsrapport'

Erhvervsstyrelsen har kørt en række eksperimenter, som skulle afprøve, om nudging som metode kan hjælpe til at øge effektivitet, service og regelefterlevelse m.m. Erfaringer og konklusioner er samlet i en række rapporter, her i blandt denne, der handler om Erhvervsstyrelsens erfaringer med et initiativ, der skulle øge kvaliteten af de indberettede årsrapporter.

  • 15. april 2015

Digitale indberetninger giver det offentlige nye muligheder for at målrette kontrol og udarbejde nye og mere målrettede indsatser for at sikre efterlevelse af lovgivning. For at øge kvaliteten af de indberettede årsrapporter, blev nudging-greb benyttet.

Nudging-initiativet gik ud på at informere de indberettere, hvis seneste indberetninger havde en ukorrekt indberetningsrækkefølge. Disse indberettere fik tilsendt en e-mail, som var udformet, til at få læseren til at forstå og handle. Denne procedurebeskrivelse blev valgt ud fra antagelsen om at manglende kendskab til den rette procedure er årsagen til at virksomhederne ikke indberettede korrekt.