Publikation

Nudging i Erhvervsstyrelsen: 'Databaseopdatering for Næringsbasen'

Erhvervsstyrelsen har kørt en række eksperimenter, som skulle afprøve, om nudging som metode kan hjælpe til at øge effektivitet, service og regelefterlevelse m.m. Erfaringer og konklusioner er samlet i en række rapporter, her i blandt denne, der handler om Erhvervsstyrelsens erfaringer med at afprøve nogle nudging-elementer i et brev.

  • 13. juni 2014

Offentlige myndigheder administrerer en række registre. Registrene er oftest oprettet med henblik på at sikre gennemsigtighed og bedre kontrol med særlige grupper af virksomheder. Hvis formålet med registreringen skal understøttes bedst muligt, er det nødvendigt at de korrekte virksomheder er registreret.

I et nudging-eksperiment blev relevante virksomheder gjort opmærksomme på, at de muligvis ikke var registreret korrekt og dermed er i en situation, hvor de potentielt var i strid med loven. Konkret blev virksomhederne kontaktet med et brev, som gjorde det nemt for virksomhederne at gennemskue om de burde være registreret i Næringsbasen, og derefter hvad de skulle gøre for at blive registreret.