Publikation

Nudging i Erhvervsstyrelsen: 'Bekræft eller ret stamdata'

Erhvervsstyrelsen har kørt en række eksperimenter, som skulle afprøve, om nudging som metode kan hjælpe til at øge effektivitet, service og regelefterlevelse m.m. Erfaringer og konklusioner er samlet i en række rapporter, her i blandt denne, der handler om Erhvervsstyrelsens erfaringer med at afprøve nudging-elementer, der kan få virksomhederne til at påtage sig at opdatere deres stamdata.

  • 13. juni 2014

Ukorrekte stamdata er et problem for offentlige myndigheder, der baserer deres forvaltning og kontakt med virksomheder på oplysninger i CVR. Det er også et problem for de virksomheder, som bruger den offentlige stamdata som udgangspunkt for deres forretningskoncept. Det er virksomhedens eget ansvar at sikre, at de oplysninger der er registreret om dem i CVR, til enhver tid er korrekte.

I et nudging-eksperiment blev virksomhederne introduceret for en pop-up i forlængelse af den normale log-in procedure på virk.dk. I pop-up'en blev brugeren præsenteret for og bedt om at tage stilling til virksomhedens stamdata.