Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed23.05.2017

Nu kan virksomhederne registrere reelle ejere

Emner: Virksomhed og erhverv

Fra i dag kan virksomhederne registrere oplysninger om deres reelle ejere. Fristen for registrering er den 1. december 2017.
 

Formålet med registreringen af virksomhedens reelle ejere er at skabe øget gennemsigtighed omkring danske virksomheders ejerstruktur med henblik på at sikre, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet – herunder hvidvask. Reglerne er et led i implementeringen af skattelypakken og 4. hvidvaskdirektiv.

Registreringen af ejerforhold omfatter både legale ejere og reelle ejere.

Læs mere om registrering af ejerforhold her.
 

Følgende virksomheder skal registrere reelle ejere:

 • Iværksætterselskaber (IVS)
 • Anpartsselskaber (ApS)
 • Aktieselskaber (A/S)
 • Partnerselskaber (P/S)
 • Kommanditselskaber (K/S)
 • Interessentskaber (I/S)
 • Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)
 • Finansielle virksomheder
 • Ikke erhvervsdrivende fonde mv. og visse foreninger

 

Følgende virksomheder skal ikke registrere reelle ejere:

 • Børsnoterede virksomheder
 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Personligt ejet mindre virksomhed (PVM)
 • Selvstændige offentlige virksomheder (SOV)
 • Medarbejderinvesteringsselskaber (MS)
 • Filialer
 • Frivillige foreninger
 • Andelsbolig foreninger


Hvem skal registreres?

Virksomhederne skal indhente oplysninger om de personer, som er virksomhedens ejere og deres rettigheder og på baggrund heraf foretage en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere.

En reel ejer er i loven defineret som en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

En tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer ca. 25 % af virksomheden. Dette er dog kun en indikation på reelt ejerskab.

En person kan også være reel ejer, hvis ejerandelen eller stemmerettighederne er mindre end 25 %. Det kan fx være tilfældet, hvis man ejer 15 % af kapitalen, men samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.


Læs lov nr. 262/2016 om indførelse af register over reelle ejere

Læs bekendtgørelsen om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen på Retsinformation.dk.


Registrér reelle ejere på Virk Indberet

Oplysningerne om reelle ejere og deres rettigheder skal registreres på Virk Indberet. Fristen for registrering af reelle ejere er den 1. december 2017.

Læs mere i vejledningen om registrering af reelle ejere.

Såfremt du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om registrering af ejerforhold, kan du finde information på erst.dk. Alternativt er du velkommen til at kontakte Erhvervsstyrelsens Kundecenter på telefon 72 20 00 30. Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag kl. 9.00-15.00.