Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed18.01.2013

Nu kan erindringsmøntmidlerne søges

Emner: Vækst og iværksætteri

Midlerne tildeles projekter med sociale, kulturelle eller velgørende formål. Der er frist d. 18. februar 2013.

I henhold til finansloven fordeler erhvervs- og vækstministeren halvdelen af provenuet ved salget af erindringsmønter udstedt i forbindelse med den kongelige families særlige mærkedage.

Tilskuddet kan søges til projekter, der opfylder kriterierne for tildeling af midlerne.

For tildeling af tilskud skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Projektet skal vedrøre sociale, kulturelle og velgørende anliggender
  • Ansøger skal være en juridisk enhed (ej enkeltperson)
  • Projektet må ikke være kommercielt, og der må ikke være tale om rene driftsudgifter
  • Tilskuddet skal være et væsentligt bidrag til gennemførelsen af projektet, men må ikke udgøre 100 % af projektets omkostninger
  • Der skal være en tydelig plan for, hvilket mål der er for projektet, hvordan de skal nås, hvem der skal bidrage, og hvilken samfundsmæssig værdi, der skabes
  • Projektet skal gennemføres inden for en periode på op til 2 år efter den aftalte dato for igangsættelsen af projektet.

Ansøgningsskema