Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed18.06.2014

Nu kåres den bedste app der bruger offentlige data

Emner: Digitalisering, Vækst og iværksætteri

På tirsdag den 17. juni udpeges vinderne af konkurrencen Case Competition. Der er seks nominerede løsninger og tre vindere.

Bliver det app’en, der kan hjælpe med energiforbedringer i bygninger? App’en der kan hjælpe til kreditvurdering af virksomheder? Eller bliver det en app, der understøtte tillid mellem handlende parter på B2B og B2C markedet? Eller nogle helt andre. Ja, det afslører vi den 17. juni 2014 fra kl. 13-15 i Erhvervsstyrelsen, når vi kårer vinderen af årets Case Competition konkurrence.

Startskuddet på Case Competition gik, da Erhvervsstyrelsen holdt en Innovation Camp i april måned. Her udfordrede Danmarks bedste virksomheder, dataspecialister og kreative it-iværksættere hinanden. Efter campen gik de kreative hoveder i gang med at udvikle prototyper.

De bedste løsninger vil blive kåret inden for tre kategorier: Den bedste gratis løsning, den bedste løsning rettet mod små og mellemstore virksomheder og den mest nytænkende brug af data.

Løsningerne bliver bedømt af et kompetent dommerpanel med repræsentanter fra myndigheder, virksomheder og IT/BI konsulenter.

Læs mere om kåringen

De løsninger, der vinder, vil være at finde på Virk Datas App Market, så de bliver lette at finde og bruge for danske virksomheder. Virk Data bliver lanceret til august.

Læs mere om Virk Data

De nominerede

Gilling – Masterdata

En database leverer beslutningsgrundlag til fx markedsføring og planlægning hos Virksomheder. Databasen indhenter og integrerer offentlige data med simple søgemuligheder. Man kan bedre målrette markedsføring, når man kender efterspørgslen, og de kunder der kan få mest nytte af produktet. Ambitiøse virksomheder kan bedre prioritere investeringer i markedsføring og salg, når det bliver hurtigere, bedre, billigere at træffe beslutninger.

Nicholas Rought – Suncatching

Løsningen vil kunne anvendes i tre forskellige scenarier. 1. Når der skal afgives tilbud på nyt solenergi anlæg. 2. Ved servicering af solenergi anlæg. 3. Ved nybyggeri og renovering.
Solenergi er afhængig af primært to faktorer, soltimer og hældningen på solcellerne i forhold til solen. Begge variabler er geografisk betinget, og derfor forskellige afhængigt af hvor i landet man befinder sig. I alle tre ovenfor beskrevne scenarier, vil virksomhederne “on location” kunne projektere efter geografisk betinget værdier, samt måle om eksisterende anlæg er indstillet rigtigt.

Peercraft

En SME har behov for relevant viden om ny kunder, herunder omdømme, samt for let at kunne genkende eksisterende kunder. En køber (forbruger eller SME) har brug for en objektiv vurdering af mulige sælgeres omdømme. Store virksomheder har ofte egne fordelsklubber med analysesystemer, der gør at "dårlige kunder" subtilt kan lempes over til SME'erne. Løsningen vil give SME'er mulighed for (med kundens specifikke accept) at bidrage til samt trække på kundens samlede købsprofil og omdømme. SME'en kan derfor straks differentiere pris og service over for ny kunder.

Basic View – Branchepuls

Alle virksomheder som handler B2B har brug for at få et overblik over virksomheder i Danmark og deres økonomi, adresse, antal ansatte, virksomhedstype og branche. Med et tab på ca. 7,2 mia. kr. hjælper løsningen til at spotte potentielle dårlige betalere. Kan der blot spares én rykker pr. aktive virksomhed (148.000) i Danmark er der en årlig besparelse på min 74 mio. kr. Løsningen kan også anvendes til at spotte nye potentielle kunder og markeder samt udviklingen indenfor virksomheder i Danmark.

Bisbase – løber konkurrenterne fra dig?

Ledere af små og mellemstore virksomheder har brug for viden om deres virksomheds økonomiske tilstand og udvikling samt generelle branchetendenser for at kunne træffe de rigtige forretningsbeslutninger. Små og mellemstore virksomheder har ofte et ringe grundlag og/eller viden til at kunne træffe beslutninger, der vil forbedre virksomhedens konkurrenceevne og kreditmuligheder. Med Bisbase kan virksomhedslederen med et klik få en analyse af sin egen virksomheds styrker og svagheder i forhold til branchen, tvillinger og konkurrenter.

COWI – Høje Tåstrup Going Green

Løsningen viser potentialet for energibesparelser i huse. Husejerne ser eget husets tilstand, mens producenter af materiale og udførende ser områder med energioptimeringspotentiale til målretning af marketingsmaterialer. Husejeren får med løsningen et samlet overblik og kan nemt tage beslutningen om at forbedre energiforbruget. Producenter og installatører får et samlet overblik over potentialet i områder og kan nemt målrette deres indsats - både geografisk og indholdsmæssigt efter potentialet. Husejere sparer penge, udførende skaber målrettet omsætning og miljøet bliver forbedret.