Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse26.03.2014

Nu bliver digitale årsrapporter obligatoriske

Emner: Digitalisering, Virksomhed og erhverv

Fra 30. juni skal 94 pct. af alle danske virksomheder, som udarbejder årsrapport efter årsregnskabsloven, indberette deres årsrapport digitalt.

Det har siden 2010 været muligt frivilligt at indberette årsrapporter digitalt, men efter 30. juni er det et krav, at alle virksomheder i regnskabsklasse B indberetter digitalt.

Eventuelle regnskaber, som indsendes på papir, bliver returneret sammen med en vejledning til, hvordan virksomheden skal indberette årsrapporten digitalt.

Erhvervsstyrelsen har forberedt og testet løsningen gennem flere år og allerede nu er over 10.000 regnskaber blevet afleveret digitalt af frivillighedens vej. Næste skridt mod fuld digitalisering kan nu påbegyndes.

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Victor Kjær:

Digital indberetning af årsrapporter vil være til gavn for borgere og virksomheder. Eksempelvis vil adgangen til data for regnskabsbrugere som investorer, banker, aktionærer og andre blive forbedret, så de meget mere effektivt end nu kan bruge virksomhedernes regnskabsoplysninger. Og virksomhederne selv får også lettere adgang til regnskabsdata om fx forretningsforbindelser. Myndighederne kan naturligvis også anvende disse data, fx i kontroløjemed.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke stilles nye krav til årsrapportens indhold, men at det alene er måden, oplysningerne indberettes på, der er ny.

Regnskabsklasse B omfatter 94 pct. af alle danske virksomheder og dermed langt størsteparten. De større virksomheder i regnskabsklasse C og D med mere komplicerede regnskabsforhold omfattes ligeledes af kravet om obligatorisk digital indberetning inden for en årrække.

Kontaktperson:

Niels-Peter Rønmos, nieron@erst.dk, tlf: 33 30 75 71

Fakta-ark

 • I forbindelse med digitaliseringen af den offentlige sektor har regeringen sat et ambitiøst mål om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015.
 • Et enigt folketing vedtog den 7. april 2011 lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love, som omhandler obligatorisk digital kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige.
 • Det betyder konkret, at danske virksomheder inden for en årrække skal indberette årsrapporten digitalt frem for på papir.
 • Der er fastsat ordninger, som kan lette og smidiggøre overgangen fra papirbaseret til digital indberetning af årsrapporten.
 • De mindste virksomheder i regnskabsklasse B omfattes først af de nye regler. Det skyldes, at de typisk har meget enkle regnskaber, som det er let at indberette i digital form.
 • Herefter følger de større virksomheder, der er underlagt mere krævende regnskabsregler og ofte har mere komplicerede regnskabsmæssige forhold.
 • Overgangen til digital indberetning medfører, at ca. 50.000 virksomheder skal indberette digitalt i løbet af 2012. De resterende 150.000 virksomheder skal først indberette digitalt i 2013.
 • Eventuelle regnskaber, som indsendes på papir, bliver returneret sammen med en vejledning til, hvordan virksomheden kan indberette årsrapporten digitalt.
 • Digital indberetning af årsrapporten skal ske i styrelsens digitale indberetningsløsning Regnskab 2.0, som består af to forskellige indberetningsmuligheder, Regnskab Basis og Regnskab Special. Det er muligt at læse mere på styrelsens hjemmeside.
 • Regnskab Basis er et let tilgængeligt værktøj til at danne og indberette årsrapporter for små virksomheder. Når data indtastes i Regnskab Basis, konverteres disse automatisk til henholdsvis pdf-format og det særlige digitale format XBRL. Det er således ikke nødvendigt for små virksomheder at anskaffe sig særlig software for at indberette årsrapport digitalt.
 • Regnskab Special er styrelsens specialløsning, som giver større frihed i forbindelse med den digitale årsrapport. Virksomheden eller dennes revisor skal således selv danne årsrapporten i pdf-format og i det digitale format XBRL, hvorefter begge filer uploades og sendes til Erhvervsstyrelsen via Regnskab Special. Ved brug af denne indberetningsløsning stilles der dermed krav til virksomhedens eller dennes revisors it-systemer. Det skal således være muligt for virksomheden eller revisor at danne filer lokalt i det særlige digitale format XBRL.

Tabel 1: Oversigt over regnskabsklasser

Tabel 1
RegnskabsklasseStørrelsesgrænser
Regnskabsklasse AEnkeltmandsvirksomheder mv., som ikke er forpligtet til at aflægge og indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen
Regnskabsklasse B - Små virksomhederOmsætning 72 mio. kr.
Balancesum 36 mio. kr.
Antal ansatte 50
Regnskabsklasse C - Mellemstore virksomhederOmsætning 286 mio. kr.
Balancesum 143 mio. kr.
Antal ansatte 250
Regnskabsklasse C – Store virksomhederOmsætning 286 mio. kr.
Balancesum 143 mio. kr.
Antal ansatte 250
Regnskabsklasse D – Statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomhederUanset størrelse