Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed03.10.2013

Nu bliver det nemmere at starte, ændre og lukke virksomhed

Emner: Digitalisering, Virksomhed og erhverv

En ny løsning gør det lettere for en række virksomhedstyper at ændre, starte eller lukke deres virksomhed. Løsningen giver brugerne tre formålsbestemte indgange på Virk.dk.

Løsningen sparer tid for såvel den enkelte virksomhedsejer som de professionelle aktører - fx advokater og revisorer - der opretter, lukker og foretager et hav af ændringer på vegne af deres klienter.

Frank Hansen er direktør i OPMAS, som repræsenterer virksomheder inden for luftfart. Frank har brugt løsningen til opstart af anden udenlandsk virksomhed og er meget tilfreds med den:

For mig er løsningen let og effektiv at bruge. Den betyder, at jeg ikke skal fremskaffe og printe de papirer, som jeg alligevel har digitalt. Eller til at finde stempler osv. Nu kan jeg bare uploade dokumentationen. Løsningen er tilgængelig 24syv, hvilket er en kæmpefordel, når man fx er i USA. Jeg også gjort brug af løsningens mulighed for at gemme kladder, når man er i gang med at registrere. Og så vil jeg rose den for, at man altid kan tjekke status på sine egne sager. Alt i alt er det en løsning, som sparer mig for meget tid.

Den nye løsning tilbyder først og fremmest et mere brugervenligt forløb for registreringer af ændringer og ophør af virksomhed. Det betyder, at brugerne allerede undervejs i indtastningen bliver gjort opmærksom på fejl og uhensigtsmæssigheder. Med færre fejl i indberetningerne opleves et mere smidigt registreringsforløb og flere straksafgørelser. Samtidig mindskes antallet af sager, der skal sagsbehandles manuelt. Derfor reduceres sagsbehandlingstiden, og virksomhederne skal bruge kortere tid på at efterleve krav fra det offentlige.

Endeligt giver løsningen mulighed for, at kunderne kan følge status på deres sag.

Løsningen gælder for disse virksomhedsformer

  • interessentskaber og kommanditselskaber med personlig hæftelse,
  • anden udenlandsk virksomhed
  • partrederier
  • visse typer af fonde og foreninger
  • visse A.M.B.A.-selskaber
  • selvejende institutioner
  • andelsboligforeninger
  • folkekirkelige institutioner
  • andelsboligforeninger.
  • frivillige foreninger

Læs mere på erhvervsstyrelsen.dk
Se løsningen på virk.dk