Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Nordisk samarbejde

De fem nordiske lande Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland arbejder sammen om at forbedre og koordinere erhvervs- og energipolitiske forhold. De nordiske landes samarbejde er delt i to søjler: Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Visionen for det nordiske samarbejde er Norden som en ledende region inden for innovation, grøn vækst og velfærd.

Samarbejdsprogram for erhvervsliv og innovationspolitik

Som led i det nordiske samarbejdsprogram for erhvervsliv og innovationspolitik 2018-2021, vil landene have særligt fokus på at:

  • bevare evnen til hurtig omstilling
  • øge innovation og konkurrenceevne
  • forbedre globale markedsmuligheder

Derudover arbejdes der for at fremme nordiske interesser i EU.

Nordisk Råd

Nordisk Råd er en parlamentarisk forsamling med 87 medlemmer, der er udpeget blandt politikerne i de fem nordiske landes parlamenter. Medlemmerne mødes en gang om året. Nordisk råd drøfter bl.a. erhvervspolitiske spørgsmål og vedtager ofte resolutioner, som udtrykker ønsker til de nordiske regeringers erhvervspolitik.

Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd er rammen for samarbejdet mellem de nordiske landes regeringer, dvs. regeringernes fagministre med tilhørende administrative systemer. Ministerrådet har et sekretariat, som ligger i København. Arbejdet er opdelt i en række sektorer (arbejdsområder) og fagministerråd (ministeransvarsområder). Erhvervsministeriets område er dækket af Nordisk Ministerråd for Næring, Energi og Regionalpolitik. Hver sektor har en embedsmandskomite og Erhvervsstyrelsen deltager i embedsmandskomiteen for Næring EK-N.

Læs mere om Nordisk Ministerråd