Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Nordisk Ministerråd

IKT-samarbejdet i Nordisk Ministerråd

Ministerrådet for Forskning og Uddannelse har fra 2006 fået tildelt en koordinerende rolle i det nordiske samarbejde om informations- og kommunikationsteknologi (ikt). Ministerrådet for Forskning og Uddannelse mødes cirka én til to gange årligt. Ministerrådet understøttes af embedsudvalget Nordisk Embedsmandskomité for uddannelse og forskning (EK-U). Embedsmandskomitéen forbereder ministrenes møder og følger op på deres beslutninger.