Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Nordic Built Cities Programmet

Norden står stærkt, når det gælder om at adressere de udfordringer, som verdens voksende byer står overfor. Nordic Built Cities Programmet bygger på en overbevisning om, at Norden både har en politisk og kommerciel interesse i at udnytte og udbygge denne styrkeposition

Norden står stærkt, når det gælder om at adressere de udfordringer, som verdens voksende byer står overfor. Nordic Built Cities Programmet bygger på en overbevisning om, at Norden både har en politisk og kommerciel interesse i at udnytte og udbygge denne styrkeposition

Der er således to overordnede målsætninger med programmet:

  • Den ene målsætning er at samle fremsynede aktører inden for bl.a. byplanlægning, arkitektur, byggeri, miljø, energi, transport og it (smart cities) om at udveksle viden om og skabe innovative løsninger til attraktive, smarte og bæredygtige byrum i Norden. 
  • Den anden målsætning er at markedsføre disse løsninger uden for Norden til gavn for nordiske virksomheders vækst og beskæftigelse.

Programmet blev igangsat under det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 og er et fyrtårnsprojekt i det nordiske samarbejdsprogram for innovation og erhvervspolitik 2014-2017. Det er Nordisk Innovation (organisation under det nordiske samarbejde), der sammen med Erhvervsstyrelsen står for fremdriften i projektet. Erhvervsstyrelsen varetager formandsskabet for projektets nordiske styregruppe.

Du kan læse mere om Nordic Built Cities Programmet her

Programmet består af to moduler – et konkurrencemodul og et eksportmodul.

Konkurrencemodulet (Nordic Built Cities Challenge)

Konkurrencemodulet, som har navnet Nordic Built Cities Challenge, blev officielt skudt i gang ved Nordic Built Cities Arena i april 2015 med deltagelse af 3 nordiske ministre og op mod 250 nordiske og internationale eksperter fra byggesektoren, byplanlæggere og administratorer. 

Nordic Built Cities Challenge er delt i tre faser. I fase 1 af konkurrencen (marts til juni 2015) konkurrerede offentlige og private byrumsejere fra hele Norden om at stille byrum til rådighed. 37 byområder deltog i konkurrencen. 6 af dem blev udvalgt til at deltage i den endelige konkurrence. Fra Danmark kom byområdet Hans Tavsens Park og Korsgade på Nørrebro i København gennem nåleøjet. Byområdet er på 85.000 kvadratmeter og huser ca. 25.000 indbyggere. I de senere år har voldsomme skybrud medført betydelige skader i området. Samtidig er området præget af utryghed. Der er først og fremmest disse udfordringer, som konkurrencebidrag i konkurrencens fase 2 og 3 skal adressere.

I fase 2 af konkurrencen (august til december 2015) blev repræsentanter for arkitekt- og byggebranchen inviteret til at sende forslag til løsningskoncepter for de udvalgte byrum. For hvert af de disse byrum valgte en lokal jury maksimum fire finalister, som går videre i konkurrencen. Der kom 140 ansøgninger, hvoraf 23 gik videre til konkurrencens fase 3 – finalen, hvor finalisterne modtager 250.000 danske kroner til at konkretisere deres konkurrencebidrag.

I fase 3 af konkurrencen (februar 2015 til juni 2016) udarbejder finalisterne, i nært samarbejde med ejerne af de udvalgte byrum, deres endelige byrumskoncepter. Herefter udpeges en vinder per byrum, som får mulighed for at realisere sit koncept. Blandt de lokale vindere udpeger en uafhængig jury med nordiske og internationale eksperter en samlet nordisk vinder af hovedpræmien på 1,0 mio. danske kroner.

Du kan følge konkurrencen og læse om løsningskoncepter her

Eksportmodulet

De løsninger, der udvikles som led i konkurrencen, skal anvendes i eksportfremmeøjemed. Sideløbende med konkurrencerne igangsættes derfor en række aktiviteter, som sigter på at samle og promovere resultaterne fra de seks byrumsprojekter og en stor mængde andre byrumsprojekter.

Til det formål er der i hvert af de nordiske lande bl.a. oprettet et Nordic Built Cities Eksportfremmekorps med repræsentanter fra virksomheder og organisationer, der på forskellig vis arbejder med byrum. Eksportfremmekorpset har to opgaver:

  • At komme med input og ønsker til udformningen af eksportfremmemateriale og -aktiviteter, som er tilpasset erhvervslivets behov og som erhvervslivet har gavn af.  
  • At bruge og promovere det udviklede materiale og deltage i eksportfremmeaktiviteter.