NGA-forum

NGA-forum blev etableret i forbindelse med Erhvervsstyrelsens markedsafgørelser af 17. august 2017 på engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) og engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b). NGA-forum afløser VULA-forum.