Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse18.09.2013

Nemmere selvbetjening til virksomhederne

Emner: Digitalisering

Nu bliver det nemmere for virksomheder med aktiviteter eller medarbejdere i flere kommuner at indberette til det offentlige. Virk.dk samler nu 100 af de mest almindelige blanketter og indberetningsløsninger fra 92 kommuner. Det er en gevinst for både virksomheder og kommunen, når løsningerne samles et sted.

Erhvervsstyrelsen, KL, Odense, Ballerup og Vejle kommuner har arbejdet sammen om at integrere kommuneløsninger på Virk.dk for. Projektet er første fase i at få integreret flere kommunale løsninger på Virk.dk.

Betina Hagerup, direktør for Erhvervsstyrelsen:

- Der er i disse år et stort arbejde i gang for at få digitaliseret den offentlige sektor. Målet med de digitale satsninger er at effektivisere og samtidig skrue op for servicen over for borgere og virksomheder.

- Erhvervsstyrelsen har sammen med KL og Odense, Ballerup og Vejle Kommune sikret, at de nye løsninger er samlet på Virk.dk. Jeg håber, at andre danske kommuner vil lade sig inspirere af det gode arbejde.

Erfaringerne fra projektet viser, at fokus på digitalisering af erhvervsservice giver en forretningsmæssig gevinst. Kommunerne kan øge virksomhedernes anvendelse af digitale indgange og løsninger. Samtidig forbedres erhvervsservice, fordi det bliver mere synligt for virksomhederne, hvordan de bedst kontakter kommunen. Det er håbet, at de øvrige kommuner vil trække på pilotkommunernes erfaring.

Borgmester i Odense, Anker Boye:

- Som pilotkommune bliver vi blandt de første tre kommuner i Danmark, der kan tilbyde vores virksomheder at betjene sig selv digitalt på virk.dk. Det er vigtigt, at vi gør det så let som muligt at være virksomhed, så virksomhederne kan fokusere på at skabe vækst og beskæftigelse. Det er derfor helt naturligt for os at gå forrest og hele tiden gøre livet lettere for vores lokale virksomheder,

Kontaktperson

Ulla Larney, specialkonsulent og projektleder, Erhvervsstyrelsen, 35 29 19 55

Fakta

  • Virk.dk har stand på Digitaliseringsmessen i Odense torsdag den 19. september. Kom og få en snak med os, KL eller pilotkommunerne.
  • Virksomheder kan fremover fra Virk.dk søge om fx byggetilladelser eller udeservering på tværs af kommunegrænser.
  • Der er godt 1500 erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger på Virk.dk i dag.
  • For mange virksomheder er Virk.dk allerede indgangen til det offentlige. 80 pct. af danske virksomheder kender Virk.dk.
  • De er vant til at benytte Virk.dk når de søger sygedagpenge-refusion, afleverer regnskaber, indberetter til Danmarks Statistik og meget andet. Og erfaringer viser, at virksomhederne har et klart ønske om at kunne bruge Virk.dk som indgang til hele det offentlige, også kommunerne. Staten har allerede samlet de fleste af de systemer erhvervslivet har brug for på Virk.dk
  • I september gøres indberetningsløsninger fra de store kommunale leverandører EG Kommuneinformation og Dafolo tilgængelig på Virk.dk. Hermed kan virksomheder på Virk.dk finde mange centrale indberetningsløsninger fra 92 kommuner.