Nyhed

Nemmere at få adressebeskyttelse i CVR

Ændringer i CVR-loven træder i kraft 1. februar 2019.

  • 23. januar 2019
  • Regler for virksomheder

Adressebeskyttelse

Visse virksomhedsdeltagere ønsker ikke, at deres adresser er offentligt tilgængelige, og med den seneste ændring af CVR-loven bliver det nu nemmere at få adressebeskyttelse i CVR (Det Centrale Virksomhedsregister). Lovændringen medfører, at der automatisk gives adressebeskyttelse i CVR til personer, der registrerer ”Navne- og adressebeskyttelse” i CPR (Det Centrale Personregister). Beskyttelsen søges hos kommunen via borger.dk.

Treårsregel

Lovændringen indebærer desuden en ændring af opdateringsperioden for personoplysninger i CVR fra 10 år til 3 år, efter en person sidst har været aktivt knyttet til en virksomhed. Efter udløbet af de 3 år vil ingen privatadresser længere være offentligt tilgængelige. Navneoplysninger vil fortsat fremgå af CVR permanent. 

Øvrige ændringer

Samtidigt forenkles reglerne om reklamebeskyttelse, så det bliver enklere at anvende CVR-data om virksomheder, der er reklamebeskyttede. Ligeledes er p-enhedsbegrebet blevet præciseret, og der er nu lovhjemmel til at indhente og offentliggøre eksakte beskæftigelsesoplysninger.

Læs mere

Læs om personoplysninger i CVR

Søg adressebeskyttelse på borger.dk

Læs Lov nr. 1665 af 26/12/2017 på retsinformation.dk