NemHandel

NemHandel gør det nemt for virksomheder at sende elektroniske forretningsdokumenter sikkert via internettet. Find EAN-numre og læs om NemHandel for virksomheder, krav til offentlige myndigheder og samarbejde på tværs af EU.

NemHandel er en offentlig udviklet teknologi, der digitaliserer hele forretningsprocessen fra varekatalog og ordre til faktura. Alle offentlige myndigheder og institutioner kan modtage fakturaer fra NemHandel. Det er også muligt for virksomheder at bruge NemHandel, når de handler med hinanden.

Som led i implementeringen i dansk lovgivning af det europæiske e-fakturadirektiv, vil NemHandel og PEPPOL over de kommende år blive integreret, således at det bliver muligt at køre de to infrastrukturer parallelt og på længere sigt udfase OIOUBL i NemHandel.