Publikation

Nabotjek af udenlandske erfaringer med kommerciel brug af lokaliseringsdata for mobiltelefoner

I forbindelse med initiativet Bedre brug af lokaliseringsdata for mobiltelefoner i regi af National strategi for kunstig intelligens har Deloitte udarbejdet et nabotjek for Erhvervsstyrelsen.

  • 16. juni 2020

Nabotjekket belyser europæiske erfaringer med kommerciel brug af anonymiseret lokaliseringsdata. Undersøgelsen viser, at det særligt er aktører indenfor brancherne transport, turisme, detail og marketing, der har glæde af analyser baseret på anonymiseret lokaliseringsdata.

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med, om udbyderne af elektroniske kommunikationstjenester overholder reglerne for behandling af trafik- og lokaliseringsdata.
Du kan finde eksempler på Erhvervsstyrelsens afgørelser og vurderinger under ”Tilsyn med teleselskabernes behandling af trafik- og lokaliseringsdata” på erhvervsstyrelsen.dk

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med, om udbyderne af elektroniske kommunikationstjenester overholder reglerne for behandling af trafik- og lokaliseringsdata.

Find eksempler på Erhvervsstyrelsens afgørelser og -vurderinger