Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Myndighedssamarbejde i EU (IMI)

IMI (Informationssystemet for det Indre Marked) er et elektronisk system, som bruges til at udveksle oplysninger mellem myndighederne i EU's medlemslande og EFTA-landene.

IMI håndterer oplysninger inden for udvalgte områder af lovgivningen om det indre marked. Formålet er at forbedre det administrative samarbejde og informationsudvekslingen mellem EU-landenes myndigheder. Via IMI kan myndighederne identificere og tage direkte kontakt til relevante, kompetente myndigheder i andre medlemslande med henblik på at afklare eventuelle spørgsmål i forbindelse med sagsbehandlingen.

IMI's database

IMI indeholder en database, hvor myndighederne kan stille spørgsmål og få svar, som på forhånd er oversat til alle EU's sprog. Det betyder, at danske myndigheder kan stille spørgsmål og få svar på dansk. IMI giver også mulighed for at søge i en database over europæiske kompetente myndigheder, så brugerne nemt kan finde en relevant myndighed at tage kontakt til i et andet medlemsland. Systemet indeholder samtidig en advarselsfunktion, som sikrer, at myndighederne i EU-landene nemt og hurtigt kan advare hinanden om eksempelvis sikkerheds- eller miljømæssige problemer. Dette gælder bl.a.inden for servicedirektivets anvendelsesområde.

Sådan bruges IMI

IMI kan eksempelvis bruges, når en udenlandsk læge eller elektriker søger om at blive godkendt til at kunne arbejde i Danmark. Hvis danske myndigheder er i tvivl om noget, kan de bruge IMI til hurtigt at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål hos myndighederne i hjemlandet.

Her anvendes IMI

Inden for lovgivningen om det indre marked er myndighederne forpligtet til at anvende IMI. IMI anvendes bl.a. i forhold til Servicedirektivet, Direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, Udstationering af arbejdstagere, Lokomotivførerlicenser, SOLVIT, Patientrettigheder samt Transport af eurokontakter. Fra 2016 vil IMI også blive brugt inden for Europæisk Erhvervspas.

Vejledning om IMI

Indre Markeds Center er national IMI-koordinator. Centret har blandt andet ansvar for at formidle informationer om IMI til de danske myndigheder. Centret har også ansvar for at undervise og guide myndighederne i, hvordan de bruger IMI. Europa-Kommissionen er ansvarlig for udviklingen og driften af IMI.

Rammerne for IMI

IMI er baseret på den såkaldte IMI-forordning (EU/1024/2012). Forordningen udgør det tværgående retsgrundlag for systemet og derudover findes der i sektorlovgivningen specifikke bestemmelser om administrativt samarbejde. IMI-forordningen fastlægger først og fremmest forhold vedrørende databeskyttelse i systemet. Derudover indeholder IMI-forordningen bl.a. bestemmelser vedrørende formål og anvendelsesområde for IMI, opgaver og brugerroller i systemet og den fremtidige udvidelse af systemet.

Læs IMI-forordningen

Kommissionens hjemmeside med vejledning i forordningen og reglerne for databeskyttelse kan findes her:

Læs mere om IMI her