Møder om videreudvikling af VULA

På VULA-forum den 28. januar 2013 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med det formål at evaluere VULA-produktet samt drøfte behovet for videreudvikling, ændringer, opdateringer m.v. af den tekniske specifikation for VULA.

  • Opdateret 13. marts 2019

Referater, præsentationer m.v. fra branchemøderne i arbejdsgruppen offentliggøres her.