Møder i Vectoring-arbejdsgruppen

Arbejdsgruppens formål er at belyse de tekniske muligheder og begrænsninger, der er ved anvendelse af vectoring-teknologien.

  • Opdateret 13. marts 2019

I forbindelse med dette arbejde videregiver TDC oplysninger om de tekniske resultater af forsøg med vectoring og andre tilsvarende teknologier.

Formandskabet varetages af TDC, mens Erhvervsstyrelsen bidrager med sekretariatsbistand.

Arbejdsgruppen behandler en række aspekter, der kan oplistes således:

  • Forholdet mellem VULA og vectoring
  • CPE-udstyr
  • Kriterier samt proces for optagelse på white list
  • Vectoring i et multi-operatør miljø
  • Seamless rate adaption (generelt)
  • Konsekvenser for afvandingsnetværk (generelt)
  • Konsekvenser, kriterier og proces for begrænsningen af adgangen til rå kobber i forbindelse med udpegningen af specifikke geografiske områder
  • Pair Bonding som alternativ/supplement til Vectoring
  • LRAIC prissætning som barriere for anvendelsen af VULA til 3p (generelt)

Referater, præsentationer m.v. fra branchemøderne i Vectoring-arbejdsgruppen offentliggøres her.