Møder i Pris-arbejdsgruppen

På VULA-forum den 5. oktober 2012 blev det besluttet at nedsætte en pris-arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen blev oprettet for, at teleselskaberne kan drøfte prisberegning og eventuelt komme med fælles forslag til, hvordan VULA-prisen bedst beregnes.

  • Opdateret 13. marts 2019