MitUdbud - en SMV-venlig udbudsløsning

Det skal være nemmere for små og mellemstore virksomheder at finde og deltage i offentlige udbud. Derfor har regeringen taget initiativ til løsningen MitUdbud, der er etableret i et samarbejde mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Erhvervsstyrelsen og som udvikles af Erhvervsstyrelsen.

  • Opdateret 20. september 2023

MitUdbud skal gøre udbud mere tilgængelige for virksomheder blandt andet gennem datagenbrug og intuitiv søgning. På den måde har virksomhederne nemmere ved at finde de rette tilbud og derigennem afgive flere tilbud mere effektivt. 

MitUdbud udspringer af Danmark kan mere 1. 

MitUdbud udvikles som en fleksibel komponentbaseret løsning i to faser

Den fleksible komponentbaserede løsning indebærer at bygge og udvikle komponenter, som systemudbyderne integrerer til via snitflader, som udstilles af Erhvervsstyrelsen. Der er til en start identificeret tre områder: et overblik og en datahub-komponent, der begge bygges i fase 1 samt en ESPD-komponent, som understøtter, at ordregivere kan oprette deres ESPD og tilbudsgivere kan besvare ESPD’ere. ESPD-komponenten udvikles og bygges i fase 2.  

Fase 1 forventes at løbe indtil medio 2024 og fase 2 løber frem til ultimo 2025. 

Løsningen kan efter 2025 løbende udvides med yderligere komponenter.

Udviklingen af MitUdbud vil ske i samarbejde med interessenter, herunder markedsaktørerne.

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev målrettet dig, som arbejder med udbud - enten som tilbudsgivende virksomhed, rådgiver, ordregivende myndighed eller udbyder af et udbudssystem.

Kontakt os