Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Analyse20.04.2015

Midlertidighed - Nye veje til borgerindvolvering

Emner: By og Bolig

Nærværende rapport understreger midlertidighedens styr­ker gennem ni cases fra hele landet gennem nøgleordene Praksisfællesskab, Engagement, Ansvarsfordeling og Afprøvning.

Den midlertidige byudvikling er gået fra at være et storby­ fænomen præget af 'urbane pionerer' til at have fået sit fodfæste rundt i hele landet, i både byer og landdistrikter. Det er en rigtig positiv udvikling, da det midlertidige har vist sig som en både spændende og nærværende måde at bruge byens rum og de tomme bygninger eller grunde, og som metode til at skabe byliv og inddrage borgere i byudviklingen.

I denne rapport kan du læse om muligheden for at styrke bor­ gerinddragelse i byudvikling gennem midlertidige aktiviteter.

De forskellige cases viser spændvidden og mulighederne i de midlertidige aktiviteter, hvad enten det er kommunerne selv, der igangsætter aktiviteterne eller anvender det strategisk, eller om det er borgere, der går sammen om midlertidige projekter.