Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Lån og Egenkapital til virksomheder – tilbud fra EU’s finansielle instrumenter

Få adgang til risikokapital gennem de danske banker og investorer, der er godkendt som formidlere af EU's instrumenter.

Danske banker og venture-investorer kan ansøge European Investment Fund (EIF) eller den Europæiske Investeringsbank (EIB) om godkendelse som formidler af EU's finansielle instrumenter.

Sådan ansøger du

Instrumenterne dækker i store træk over en række lånegaranti- og egenkapitalfaciliteter. Instrumenterne søges direkte hos enten EIF eller EIB.

Hvad opnår jeg som formidler?

  • EIF kan kautionere for en del af den lånevolumen, som danske banker tilbyder danske virksomheder inden for nærmere bestemte formål. EIF påtager sig med andre ord en del af risikoen ved bankernes udlån. Én af ordningerne medfører også reduktion af den egenkapital, som skal reserveres for hvert udlån.
  • Ventureinvestorer kan gennem EIF rejse kapital i forbindelse med etableringen af nye venturefonde.

Hvad opnår danske virksomheder?

Virksomhedernes adgang til risikokapital og finansiering øges. EU’s finansielle instrumenter spiller fint sammen med danske ordninger, som udbydes af fx Vækstfonden og Eksportkreditfonden.