Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Medieovervågningsudbud

Nedenstående udbudsmateriale vedrører udbud af Rammeaftale om medieovervågning.

Ordregiver er Erhvervs- og Vækstministeriets departement samt de hertil hørende syv styrelser (herunder Erhvervsstyrelsen).

Rammeaftalen dækker over såvel skrevne som elektroniske medier samt radio og TV.


NB: Ny tilbudsfrist d. 5 december 2016, kl. 12.00

Erhvervsstyrelsen har d.d. offentliggjort svar på rettidigt stillede spørgsmål, som ved en fejl ikke er blevet besvaret inden den i udbudsbetingelserne anførte sidste frist for ændringer mv. d. 25. november 2016, kl. 11.00.

Som en konsekvens af denne offentliggørelse er tilbudsfristen ændret til d. 5 december 2016, kl. 12.00.

Der henvises iøvrigt til nedenstående spørgsmål og svar, samt præciseringer og rettelser.


Udbudsmateriale

Spørgsmål/svar til udbudsmaterialet 

Præciseringer og rettelser