Markedsundersøgelser (2007-henstillingen)

Erhvervsstyrelsen gennemfører i henhold til teleloven regelmæssige markedsundersøgelser for at vurdere, om der er konkurrenceproblemer på de enkelte markeder.

 • Opdateret 26. juni 2019

Som led i Erhvervsstyrelsens undersøgelser af konkurrencesituationen på telemarkedet afgrænser og analyserer styrelsen regelmæssigt de markeder, som er omfattet af Europa-Kommissionens henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder. Viser en analyse, at der ikke er reel konkurrence, kan Erhvervsstyrelsen pålægge selskaber med stærk markedsposition forpligtelser, som skal imødegå de konstaterede konkurrenceproblemer.

Erhvervsstyrelsen har undersøgt disse markeder

 • Detailmarkedet for fastnetabonnementer til privat- og erhvervskunder (Marked 1)
 • Engrosmarkedet for fastnetoriginering (Marked 2)
 • Engrosmarkedet for fastnetterminering (Marked 3)
 • Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (Marked 4)
 • Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (Marked 5)
 • Engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (Marked 6)
 • Engrosmarkedet for terminering af taleopkald (Marked 7)
 • Engrosmarkedet for terminering af sms (Sms-terminering)
   

Gældende

2013-afgørelse overfor TDC A/S på detailmarkedet for fastnettilslutninger.

Afgørelse med tilhørende bilag

Fællesskabshøring

Udkast til markedsafgørelse

Erhvervsstyrelsen har den 6. september 2013 sendt udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger i høring.

Læs høringsmaterialet på Høringsportalen 

Erhvervsstyrelsen modtog høringssvar fra 5 organisationer og selskaber

Udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse

Erhvervsstyrelsen har den 3. juni 2013 sendt udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på detailmarkedet for fastnettilslutninger i høring.

Læs høringsmaterialet på Høringsportalen

Erhvervsstyrelsen modtog høringssvar fra 3 selskaber

Gældende

2013-afgørelse over for TDC A/S på engrosmarkedet for fastnetoriginering.

Afgørelse med tilhørende bilag

Fællesskabshøring

Udkast til markedsafgørelse

Erhvervsstyrelsen har den 6. september 2013 sendt udkast til markedsafgørelse på engrosmarkedet for fastnetoriginering i høring.

Læs høringsmaterialet på Høringsportalen

Erhvervsstyrelsen modtog høringssvar fra 5 organisationer og selskaber

Udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse

Erhvervsstyrelsen har den 3. juni 2013 sendt udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarkedet for fastnetoriginering i høring.

Læs høringsmaterialet på Høringsportalen

Erhvervsstyrelsen modtog høringssvar fra 3 selskaber

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Relevant lovgivning