Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed09.10.2014

Markedsmodningsfonden giver 31 mindre virksomheder 37 mio. kr. til at skabe 450 job på fem år

Emner: Virksomhed og erhverv, Vækst og iværksætteri

31 mindre virksomheder får nu 37 mio. kr. fra Markedsmodningsfonden til 15 innovative projekter, der forventer at kaste i alt 450 nye job af sig de næste fem år. Der er rift om fondens midler. Den nyeste runde med frist i august gav over 100 ansøgninger, hvilket er rekord.

15 projekter i 31 virksomheder får i disse uger medfinansiering fra Markedsmodningsfonden. Det er penge, som skal gøre dem i stand til at test og tilpasse deres produkter eller ydelser, så de kan komme hurtigere på markedet og skabe nye arbejdspladser og vækst for virksomheden.

Et af de mere spektakulære projekter er en simulator opbygget som et wii-spil, der skal lære samlebåndspersonale på Opel-fabrikkerne i Rüsselsheim at sætte fx døre, skærme og instrumentborde på nye biler, allerede når de ruller ud af ingeniørernes cad-skærme. Det danske spilfirma Serious Games Interactive står bag projektet, der med 2,1 mio. kr. fra fonden skal skabe 51 nye job og et øget salg på 44 mio. kr. om fem år.

Carsten Bjerg, bestyrelsesformand for Markedsmodningsfonden:

Fælles for de 15 projekter er, at de har potentiale til at skabe vækst, eksport og nye arbejdspladser. Pengene fra staten gør en reel forskel på, om de vil lykkes eller mislykkes med at få deres produkter og serviceydelser ud på markedet.

De øvrige projekter er en kompositramme til helikopterovervågning, en sensor til skibes udstødning, et offshorefartøj i kulfiber, en vindmåler foran vindmøller, en smartphone-vindmåler til landmænd, en overdækning af byggepladser, en ventilationsenhed, en brystpumpe til amning, et kirurgisk værktøj til hofter, infrarød analyse i ølproduktion, et anlæg til hævning i bagerier, temperatursænkende tagmaling, en robot til ædelmetalsortering og software til optimering på kraftvarmeværker.

Markedsmodningsfonden giver samtidig en mio. kr. til et projekt i Københavns Kommune om et innovativt udbud af app’s til udsatte borgere.

Med pengene til de 31 virksomheder har fonden siden starten i 2013 uddelt 219 mio. kr. til 68 projekter i 130 virksomheder med en samlet udsigt til godt 2.750 nye arbejdspladser inden for fem år. Fonden havde 19. august frist på en ny runde. Der kom over 100 ansøgninger, og det er rekord.

Carsten Bjerg, bestyrelsesformand for Markedsmodningsfonden:

Det er glædeligt, at der er rift om fondens midler, og at vi derfor kan medfinansiere, at meget lovende nye innovative produkter og services kommer hurtigere på markedet og skaber vækst og jobs.

Kontakt: Kim Marquart, mobil 40 87 78 69

Støttede projekter (test og tilpasning samt garanti), frist marts 2014:

 

 

Samlede projektbudget

(mio. kr.)

Støttebeløb

(mio. kr.)

1

Nyudviklet aerodynamisk kompositramme

Formålet er at teste en nyudviklet aerodynamisk kompositramme til kortlægning af grundvandsressourcer.

Projektholder: Selskabet af 6. april 2010 ApS, Beder ved Aarhus

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 50

6,8

3,1

2

WISA Sensor

Formålet er at teste WISA sensoren, som detekterer vand i skylleluften i røggas fra skibe.

Projektholder: PAJ Sensor A/S, Sønderborg

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 43

4,9

2,2

3

Air supported Carbon composite off-shore support vessel

Formålet er at teste en ny energieffektiv type offshore support vessel i kulfiber med ASV teknologi.

Projektholder: Tuco Yatch Værft ApS, Faaborg

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 42

7,4

2,8

4

Avanceret vindsensor – test og produkttilpasning

Formålet er at teste og tilpasse Wind-Eye-sensoren, der kan måle vindretningen og hastigheden foran en vindmølle.

Projektholder: Windar Photonics A/S, Høje-Taastrup

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 65

6,9

3,0

5

Smartphone-baseret vindmåler og software til pesticid håndtering

Formålet er at teste og tilpasse en Smartphone baseret vindmåler til brug i landbruget.

Projektholder: Vaavud Aps, København Ø

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 18

4,8

2,6

6

SiteCover

Formålet er at teste og tilpasse en samlet overdæknings- og kranløsning til byggepladser.

Projektholder: SiteCover Aps, Haslev

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 7

5,3

2,4

7

One stop shop – Indeklima

Formålet er at teste og tilpasse en ny decentral ventilationsenhed med høj varmegenvinding og lavt energiforbrug.

Projektholder: Smith Innovation Aps, København Ø

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 56

6,2

3,0

8

Støjsvag brystpumpe

Formålet er at teste og tilpasse en lydsvag brystpumpe med forbedret hygiejne.

Projektholder: Veinux ApS, Aarhus

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 23

4,0

2,3

9

X-Pander, øget præcision ved hoftekirurgi

Formålet er at teste et nyt kirurgisk værktøj til hofteproteseoperationer.

Projektholder: Medichanical Engineering ApS, Vejle

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 9

6,6

3,0

10

Specshell Inline Brew Analyser (SIBA)

Formålet er at teste et infrarødt analyseanlæg, der kan måle antallet af sukker- og proteinstoffer i ølproduktion.

Projektholder: Specshell ApS, Charlottenlund

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 24

5,7

2,6

11

Virtual Simulation and Training of Assembly Workers

Formålet er at teste en virtuel træningssimulator til operatører i produktionen hos Adam Opel.

Projektholder: Serious Games Interactive ApS, Kbh. Ø

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 51

4,8

2,2

12

Raskerumsanlæg – fra industri til ”plug and play”

Formålet er at teste et nyt raskerumsanlæg, der kan styre hæveprocessen i brød hos mindre bagerier.

Projektholder: Lillnord A/S, Odder

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 15

3,0

1,4

13

Tagmaling – Climate Cooler/Catalyst

Formålet er at teste en tagmaling på solskinsfyldte markeder, som skal nedsætte tagtemperaturen og nedbryder NOX.

Projektholder: Iso Paint Nordic A/S, Lunderskov

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 21

5,2

2,3

14

Robotanlæg til sortering af metaller i findelt e-skrot

Formålet er at teste en robot, som kan sortere fragmenter af printkort i e-skrot, så ædelmetaller frasorteres og genanvendes.

Projektholder: Danrobotics A/S, Middelfart

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 10

3,2

1,4

15

Green optimiser – Værktøj til driftsoptimering af grøn energiproduktion

Formålet er at teste et softwareværktøj til optimering af energi- og varmeproduktion på kraftvarmeværker med grønne brændsler.

Projektholder: Added Values P/S, Vejle

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 17

4,2

2,5

I alt

Forventet jobeffekt (efter fem år): 451

79,0

36,7

Note: Der kan forekomme mindre justeringer i projektbudgetterne i forbindelse med den afsluttende sagsbehandling.

Note: Tal for forventet jobeffekt er baseret på virksomhedernes egne forventninger. Et justeret estimat baseret på erfaringer fra afsluttede projekter udgør ca. 25 pct. af virksomhedernes egne forventninger (jf. Markedsmodningsfondens Årsberetning 2013). Det vil sige 113 jobs.

 

FAKTA OM MARKEDSMODNINGSFONDEN

  • Markedsmodningsfonden afløste ved indgangen til 2013 Fornyelsesfonden og har nu udelukkede fokus på at få nye innovative produkter og serviceydelser på markedet, til gengæld i stort til alle brancher. Fonden uddeler årligt i snit 135 mio. kr. i perioden 2013-2015.
  • Udsigten til at skabe job vægter højt. Også selv om det er forbundet med stor usikkerhed at spå om, hvor mange job et produkt vil kaste af sig.
  • Deloitte har tidligere vurderet, at fonden udvælger virksomheder på et solidt grundlag. I en midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden lød vurderingen, at forretningsplanerne er realistiske, og at hvis blot 10-20 procent får succes, giver det en samfundsøkonomisk pæn gevinst.
  • Årsrapporten fra Markedsmodningsfondens første leveår viser, at fonden i 2013 modtog 157 ansøgninger fra virksomheder og 19 ansøgninger fra offentlige institutioner med ønske om i alt 658 mio. kr. i medfinansiering.

-Der slap 40 virksomhedsprojekter gennem nåleøjet hos både faglige og kommercielle bedømmere samt bestyrelsen i Markedsmodningsfonden.

-Virksomhederne modtog samlet 142 mio. kr. til at markedsmodne deres produkt eller service.

-Fonden gav desuden 13,5 mio. kr. til 9 projekter med deltagelse af 11 offentlige institutioner om at forberede innovative indkøb gennem eksempelvis funktionsudbud hos kommuner og regioner.

  • Årsrapporten har en beregning ud fra 19 afsluttede projekter. Den viser, at 1 mio. kr. i medfinansiering fra fonden på fem år kan forventes at bidrage til 4,1 nye job, 14,5 mio. kr. i årlige meromsætning og 9,2 mio. kr. i øget eksport. Beregningen er konservativt sat og er lavet af virksomhederne, lige efter at de 19 projekter var slut. Opgørelsen viser også, at de mindste virksomheder har fået flest penge. Cirka 80 pct. af fondens medfinansiering er gået til virksomheder med under 50 ansatte.
  • Se støttede projekter og årsrapport på www.markedsmodningsfonden.dk