Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Markedsmodningsfonden

Hos Markedsmodningsfonden kan du få tilskud til tests test og tilpasning af nye produkter - eller en garanti, der giver køberen tryghed. Fra 2013 til 2015 er der afsat 135 mio. kr. årligt til Markedsmodningsfonden.

Markedsmodningsfonden har til formål at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, særligt i små og mellemstore virksomheder. Fonden har tre overordnede indsatsområder:

Fonden har indtil nu igangsat 129 projekter, hvoraf 29 er afsluttet. En midtvejsevaluering af fonden viste, at 1 mio. kr. i tilskud fra fonden i gennemsnit kan forventes at generere 8,5 jobs i danske virksomheder. I rapporten vurderes det, at virksomheder som har fået medfinansiering samlet set kan forventes at have øget omsætningen med 3,5 mia. kr., eksporten med 2,7 mia. kr. og skabt 2000-2300 job i 2018 grundet fondens medfinansiering.

Markedsmodningsfonden er en omlægning af Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden). Omlægningen skete som led i en forenkling og effektivisering af det danske F&U-system, og Markedsmodningsfonden udfylder et hul i markedet ved at tilbyde medfinansiering i en kritisk fase af produktudviklingen lige før et nyt produkt introduceres på markedet.

Du kan læse mere om fonden og tilmelde dig nyhedsbrevet på markedsmodningsfonden.dk

Har du spørgsmål om fonden, kan du kontakte os på tlf. 35 29 18 00 eller e-mail: markedsmodningsfond@erst.dk