Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Markedsmodningsfonden

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet.

Markedsmodning

Markedsmodningsfonden har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer. Det kan eksempelvis være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger, design og andre kreative erhverv mv. Markedsmodning er aktiviteter, der er med til at åbne markeder for virksomhedernes innovative produkter og serviceydelser.

Hurtigere på markedet

Markedsmodningsfonden kan give virksomheder tilskud til test og tilpasning af innovative produkter hos potentielle kunder og slutbrugere i den sidste fase inden markedsintroduktion, hvor produktet færdigudvikles sammen med kunderne.

Fonden er markedsnær, virksomhedsrettet og har et kommercielt fokus. Fonden skal således hjælpe danske virksomheder med at overkomme de markedsbarrierer, de oplever i markedsmodningsfasen fx gennem medfinansiering af test og tilpasning af virksomhedernes innovative prototyper hos potentielle kunder.

Markedsmodningsfondens ansøgningsmetode tager udgangspunkt i den måde virksomheder normalt vil søge eksempelvis private investeringer og lån. Ansøgningsmetoden starter med en telefonsamtale og giver derefter mulighed for et møde med fonden.

For at opnå medfinansiering skal man leve op til en række minimumskrav og tildelingskriterier.

Læs mere om ansøgningsproces samt krav og kriterier

Fra Fornyelsesfonden til Markedsmodningsfonden

Markedsmodningsfonden er en omlægning af Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden). Omlægningen skete som led i en forenkling og effektivisering af det danske F&U-system, og Markedsmodningsfonden udfylder et hul i markedet ved at tilbyde medfinansiering i en kritisk fase af produktudviklingen lige før et nyt produkt introduceres på markedet.

Læs mere om fonden og tilmeld dig nyhedsbrevet på Markedsmodningsfondens hjemmeside

Har du spørgsmål om fonden, kan du kontakte os på tlf. 35 29 18 00 eller e-mail: markedsmodningsfond@erst.dk