Marked 4 - Faste kredsløb

Erhvervsstyrelsen har den 6. september 2016 truffet afgørelse over for TDC på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted (marked 4).

  • Opdateret 13. marts 2019

Afgørelsen trådte i kraft den 6. september 2017 og dermed bortfalder de hidtil gældende forpligtelser pålagt i Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse fra den 16. august 2012 på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb.

Afgørelse med tilhørende bilag

Fællesskabshøring

Udkast til markedsafgørelse

Erhvervsstyrelsen har i perioden 5. april 2016 til og med den 9. maj 2016 gennemført en national høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted (marked 4).

Erhvervsstyrelsen har modtaget følgende høringssvar:

Høringsmaterialet kan findes i 'Høringsportalen'

Udkast til markedsanalyse

Erhvervsstyrelsen har i perioden 27. oktober 2015 til og med den 16. december 2015 gennemført en høring over udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted (marked 4).

Erhvervsstyrelsen har modtaget følgende høringssvar:

Høringsmaterialet kan findes i 'Høringsportalen'