Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed25.03.2015

Mangelfuld revision af Genan

Emner: Liberale erhverv

Erhvervsstyrelsen har undersøgt revisionen af årsregnskaberne for 2012 for de danske selskaber i Genan-koncernen. Styrelsen vurderer, at revisionen lider af så omfattende mangler og undladelser, at revisor ikke på det foreliggende grundlag har kunnet afgive en blank revisionspåtegning. Styrelsen indbringer nu revisor for Revisornævnet.

Erhvervsstyrelsen har undersøgt revisionen af årsregnskaberne for Genan Business & Development A/S, Genan A/S og BAN International A/S. På baggrund af undersøgelsen er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at revisionen af årsregnskaberne har været behæftet med så omfattende mangler og undladelser, at revisor ikke på det foreliggende grundlag har kunnet afgive en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Styrelsen har derfor besluttet at indbringe virksomhedernes tidligere revisor Bjarne Nielsen for Revisornævnet.

Det er en skærpende omstændighed, at revisor ved revisionen af Genan Business & Development A/S ikke har haft tilstrækkeligt revisionsbevis vedrørende 93 % af omsætningen og mere end 60 % af virksomhedens aktiver.

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed for revisorer og revisionsvirksomheder og kan iværksætte undersøgelser, hvis der er risiko for, at en revisor har overtrådt reglerne. Hvis en revisor overtræder reglerne, kan det føre til, at Erhvervsstyrelsen indbringer vedkommende for Revisornævnet, som det er sket i denne sag. Revisornævnet kan pålægge en revisor bøde på op til 300.000 kr. eller i tilfælde af grov eller oftere gentaget overtrædelse frakende revisor retten til at drive virksomhed i en periode på 6 måneder og op til 5 år eller indtil videre. Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisorer skal være med til at sikre tilliden til revisorernes arbejde.

Kontaktperson: Kontorchef Brian Wessel tlf. 35 29 14 30

FAKTA:

Erhvervsstyrelsens undersøgelse viser bl.a. at:

  • Revisor har overtrådt god revisorskik, idet revisor ikke har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende tilstedeværelse og værdiansættelse af udviklingsprojekter i Genan Business & Development A/S.
  • Revisor har overtrådt god revisorskik, idet revisor ikke har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende værdiansættelse af igangværende arbejder i Genan Business & Development A/S.
  • Revisor har overtrådt god revisorskik, idet revisor ikke har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende transaktioner med nærtstående parter i Genan Business & Development A/S
  • Revisor har overtrådt god revisorskik, idet revisor ikke har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende tilgang af goodwill i Genan A/S.
  • Revisor har overtrådt god revisorskik, idet revisor ikke har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende revisionen af indirekte produktionsomkostninger i Genan A/S.
  • Revisor har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen ved ikke at afgive supplerende oplysninger om enten et ulovligt aktionærlån eller manglende lønindberetning i BAN International A/S.