Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd har til opgave at behandle sager om overtrædelser af OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og udbrede kendskabet til retningslinjerne. Institutionen er også OECD's kontaktpunkt i Danmark. Der kan klages over private og offentlige virksomheder, organisationer og myndigheder.

Medlemmer

Mæglings- og klageinstitutionen består af fem medlemmer:

  • Formand: Linda Nielsen, Professor., dr. jur. Københavns Universitet.
  • Sagkyndigt medlem: Thomas Trier Hansen, Advokat med speciale i bl.a. menneskerettigheder og CSR
  • Kim Haggren, underdirektør i DI. Indstillet af DI.
  • Rasmus Raabjerg Nielsen, konsulent i LO. Indstillet af LO.
  • Karin Buhmann, Professor, dr.scient.adm. & PhD, Copenhagen Business School (CBS), indstillet af 92-gruppen.Indstillet af 92-gruppen.

Institutionen kan desuden ved behov benytte sig af særlige sagkyndige.

Læs mere om Mæglings- og klageinstitutionen og dens beføjelser på institutionens hjemmeside.