Hvidvask

M & B ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende M & B ApS.

  • 13. juli 2017
  • M & B ApS
  • Virksomhedsoprettere

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 13. juli 2017 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende M & B ApS, CVR-nr. 35037705.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at M & B ApS ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at M & B ApS, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i tre tilfælde ikke havde kontrolleret sine virksomhedskunders identitetsoplysninger.

Erhvervsstyrelsen har endvidere besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om M & B ApS har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.

Virksomheden modtog den 9. august 2018 et bødeforelæg på 75.000 kr., for overtrædelse af hvidvasklovens § 58, stk. 1, som efterfølgende er blevet vedtaget.