Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse05.07.2013

Lovpligtig digital postkasse til virksomheder og foreninger

Emner: Digitalisering

Inden 1. november 2013 skal alle med et CVR-nummer oprette en digital postkasse til sikker post fra det offentlige. Postkassen er gratis og kan oprettes på Virk.dk/postkasse. Postkassen til virksomheder, foreninger mv. vil spare skatteyderne for knap 400 mio. kr. om året.

I postkassen vil virksomheder og foreninger fremover modtage meddelelser om fx sygedagpenge, straffeattester, indkaldelse til bilsyn og rykkere for årsregnskaber.

Direktør i Erhvervsstyrelsen Betina Hagerup:

Den digitale postkasse er et vigtigt skridt i retning af effektiv og billig kommunikation mellem det offentlige og virksomheder og foreninger. Men det er helt afgørende, at virksomheder og foreninger får oprettet deres digitale postkasse inden 1. november, så de ikke går glip af vigtig post fra det offentlige. Derfor gennemfører vi en omfattende informationskampagne efter sommerferien, så alle ved, hvad de skal gøre, hvornår.

Direktør i Digitaliseringsstyrelsen Lars Frelle-Petersen:

Postkassen til virksomheder og foreninger er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor også borgerne skal have en digital postkasse. Når alle borgere og virksomheder har en digital postkasse, opnår det offentlige en besparelse på op til 1. mia. kr. om året – til fordel for alle. Og så vil virksomhederne og borgerne selvfølgelig også få fordel af at kunne opbevare deres post sikkert og kunne læse den hvor som helst, når som helst.

Virksomheder og foreninger mv. kan allerede fra i dag oprette en digital postkasse på Virk.dk/postkasse.

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Ulla Jacobsen på 20 75 78 09 eller ulljac@erst.dk

Fakta

  • I den digitale postkasse kan virksomheder, foreninger mv. selv vælge, hvordan posten skal håndteres - og hvilke medarbejdere der skal have adgang til hvilken post. De kan også angive en e-mailadresse eller et mobilnummer og få besked, når der er ny post i postkassen.
  • På Virk.dk/postkasse kan virksomheder, foreninger mv. blive guidet igennem oprettelsen af deres digitale postkasse.
  • Den digitale postkasse er det offentliges postkasse til Digital Post. Postkassen leveres af e-Boks A/S.
  • Postkassen er et resultat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 1. november 2014 bliver det lovpligtigt for alle borgere at have en digital postkasse til Digital Post fra det offentlige.
  • Digital Post har et samlet besparelsespotentiale på 1 mia. kr. om året.

Gode råd til virksomheder og foreninger

  • Din virksomhed skal bruge en NemID medarbejdersignatur, når I opretter jeres postkasse. Læs mere og bestil via Virk.dk/postkasse.
  • Opret postkassen i god tid inden 1. november 2013, så I kender funktionerne, inden postkassen bliver lovpligtig.
  • Udpeg en administrator, der opretter postkassen og uddeler brugerrettigheder.
  • Få hjælp på Virk.dk/postkasse.