Lovpligtig bæredygtighedsrapportering

De største danske virksomheder skal i årsrapportens ledelsesberetning redegøre for bæredygtighed. Her kan du læse, hvilke krav der er til rapporteringen, og hvem der er omfattet.