Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Lovgivning om NemHandel

Lovgrundlaget for NemHandel og elektronisk fakturering er omfattet af  lovgivning og en række bekendtgørelser.

Lov om offentlige betalinger

Folketinget vedtog den 27. december 2003 Lov om offentlige betalinger m.v. (Lov nr. 1203 af 27/12 2003). Formålet med loven er at digitalisere den offentlige sektor med henblik på at gøre offentlige betalinger nemmere for borgere, virksomheder og myndigheder.

Loven består af 3 initiativer:

  • NemKonto og NemBetalinger 
  • Sammenlægning af offentlige kontantkasser 
  • Indførelse af elektronisk fakturering.

I momsbekendtgørelsen kan man se, hvilke krav der er til en faktura. Bekendtgørelsens § 40 definerer de krav, der stilles til enhver fakturas indhold, og § 45 definerer de særlige krav, der stilles til en elektronisk faktura.

Læs mere om momsbekendtgørelsen på retsinformation.dk

Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud

Den 27. november 2018 vedtog Folketinget Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud. Loven implementerer direktiv om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud, jf. Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2014/55/EU af 16. april 2014. Loven stiller krav om, at offentlige myndigheder, indkøbscentraler og ordregivende enheder skal kunne modtage og behandle elektroniske fakturaer, som er udarbejdet i overensstemmelse med den fælleseuropæiske standard for e-faktura. 

Bekendtgørelser

Der er fire relevante bekendtgørelser udstedt med hjemmel i lov om offentlige betalinger, der omhandler elektronisk fakturering:

1. Bekendtgørelse for elektronisk fakturering i den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur
 

Bekendtgørelsen sætter krav om, at offentlige myndigheder og offentlige ordregivere skal kunne modtage en PEPPOL e-faktura og være tilknyttet det fælleseuropæiske netværk, som er nærmere beskrevet i bekendtgørelsens bilag. Bekendtgørelsens krav finder anvendelse for statslige myndigheder og indkøbscentraler den 18. april 2019 og for ikke-statslige myndigheder og ordregivere den 18. april 2020. 

Læs mere om bekendtgørelse for elektronisk fakturering i den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur.

Læs mere om kravene til en e-faktura i henhold til den europæiske standard.

Læs mere om den fælleseuropæiske infrastruktur.


 

2. Bekendtgørelse for OIOUBL elektronisk faktura
 

Bekendtgørelsen beskriver, hvad en OIOUBL elektronisk faktura skal indeholde.

Læs mere om Bekendtgørelse for OIOUBL elektronisk faktura på retsinformation.dk
 

3. Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder
 

Bekendtgørelsen fastslår, at offentlige myndigheder skal sende og modtage regninger i elektronisk format - det såkaldte OIOUBL-format. Samtidig skal regninger, der sendes til den offentlige myndighed, opfylde bestemte krav med hensyn til indhold og format.

Læs mere om Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder på retsinformation.dk

Bekendtgørelsen fastslår, at offentlige myndigheder skal sende og modtage regninger i elektronisk format - det såkaldte OIOUBL-format. Samtidig skal regninger, der sendes til den offentlige myndighed, opfylde bestemte krav med hensyn til indhold og format.
 

4. Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om offentlige betalinger m.v
 

Bekendtgørelsen fastsætter, at §§ 6, 7 og 12 i lov om offentlige betalinger m.v. træder i kraft den 10. oktober 2004.