Lovgivning og vilkår

Lovgrundlaget for NemHandel og elektronisk fakturering er omfattet af lovgivning og en række bekendtgørelser. Derudover skal aftalevilkår for anvendelse af NemHandel overholdes.

  • Opdateret 8. juni 2020

Kommende lovkrav

Kravene om digitalisering af indkøb og anvendelsen af e-ordrer og e-kataloger forventes at finde anvendelse den 1. januar 2022.

Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud

Den 27. november 2018 vedtog Folketinget Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud. Loven implementerer direktiv om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud, jf. Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2014/55/EU af 16. april 2014.

Loven stiller krav om, at offentlige myndigheder, indkøbscentraler og ordregivende enheder skal kunne modtage og behandle elektroniske fakturaer, som er udarbejdet i overensstemmelse med den fælleseuropæiske standard for e-faktura.

Lov om offentlige betalinger

Folketinget vedtog den 27. december 2003 Lov om offentlige betalinger m.v. (Lov nr. 1203 af 27/12 2003). Formålet med loven er at digitalisere den offentlige sektor med henblik på at gøre offentlige betalinger nemmere for borgere, virksomheder og myndigheder.

Loven består af 3 initiativer:

  • NemKonto og NemBetalinger 
  • Sammenlægning af offentlige kontantkasser 
  • Indførelse af elektronisk fakturering.

I momsbekendtgørelsen (BEK nr 663 af 16/06/2006) kan man se, hvilke krav der er til en faktura. Bekendtgørelsens § 40 definerer de krav, der stilles til enhver fakturas indhold, og § 45 definerer de særlige krav, der stilles til en elektronisk faktura.

Bekendtgørelser

Der er 4 relevante bekendtgørelser udstedt med hjemmel i lov om offentlige betalinger, der omhandler elektronisk fakturering:

Bekendtgørelsen sætter krav om, at offentlige myndigheder og offentlige ordregivere skal kunne modtage en PEPPOL e-faktura og være tilknyttet det fælleseuropæiske netværk, som er nærmere beskrevet i bekendtgørelsens bilag. Bekendtgørelsens krav finder anvendelse for statslige myndigheder og indkøbscentraler den 18. april 2019 og for ikke-statslige myndigheder og ordregivere den 18. april 2020.

Bekendtgørelsen beskriver, hvad en OIOUBL elektronisk faktura skal indeholde.

Bekendtgørelsen fastslår, at offentlige myndigheder skal sende og modtage regninger i elektronisk format - det såkaldte OIOUBL-format. Samtidig skal regninger, der sendes til den offentlige myndighed, opfylde bestemte krav med hensyn til indhold og format.

Aftalevilkår for anvendelse af NemHandel

Ønsker du at modtage dokumenter via NemHandel, skal du acceptere en række betingelser, som regulerer anvendelsen af NemHandelsinfrastrukturen. Betingelserne redegør for de vilkår, hvor Erhvervsstyrelsen stiller NemHandel til rådighed, samt regulerer brugernes dataudveksling ved hjælp af NemHandelsinfrastrukturen.

Når du registrerer dig som modtager i NemHandelsregisteret første gang, bliver du bedt om at acceptere betingelserne for brug af NemHandel. Du skal acceptere betingelserne, før du kan foretage dine registreringer.

NemHandel Support

Virksomheder, der har spørgsmål til NemHandel, er velkomne til at kontakte os.