Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Lovgivning og vejledning til cookiebekendtgørelsen

Find links til den danske cookiebekendtgørelse, relevant EU-lovgivning og Erhvervsstyrelsens vejledning.

 

Cookie-lovgivningen

Vejledning til cookie-lovgivningen

Artikel 29 gruppens udtalelser:

Anden relevant lovgivning på cookie-området

  • Databeskyttelsesdirektivet - Direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.
  • Persondataloven - Lov om behandling af personoplysninger.