Lovgivning og vejledning om cookiereglerne

Som ejer af en hjemmeside er du forpligtet til at overholde cookiereglerne. Her kan du få vejledning og finde links til den danske cookiebekendtgørelse og relevant EU-lovgivning m.m.

  • Opdateret 12. oktober 2022

De danske cookieregler fremgår af cookiebekendtgørelsen. Cookiebekendtgørelsen implementerer e-databeskyttelsesdirektivet fra 2002 med seneste ændringer fra 2009 (direktiv 2019/136/EF), hvormed samtykkekravet blev indført.

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med at reglerne bliver overholdt og har udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen, der bl.a. indeholder eksempler på, hvordan cookiereglerne kan overholdes.

Erhvervsstyrelsens vejledning