Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed03.10.2013

Lovforslag om årsrapporter på engelsk

Emner: Liberale erhverv

Forslaget skal gøre det muligt for virksomhederne at aflevere årsrapport på engelsk. Det er bl.a. Virksomhedsforum for enklere regler som står bag ønsket.

Regeringen har netop fremsat et lovforslag i Folketinget om, at det skal være muligt for danske virksomheder at aflægge årsrapporter udelukkende på engelsk.

Globaliseringen og den internationale samhandel har betydet, at der blandt virksomhederne har været en stigende efterspørgsel efter at kunne aflægge årsrapport udelukkende på engelsk. Nogle virksomheder udarbejder kun en dansksproget årsrapport, fordi den danske lovgivning kræver det, og disse virksomheder opfatter kravet om årsrapporter på dansk som en stor administrativ byrde.

Virksomhedsforum for enklere regler har derfor foreslået regeringen, at danske virksomheder skal have mulighed for at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk. Det vil føre til en lettelse af de administrative byrder ved virksomheders regnskabsaflæggelse.


Fakta:

  • Virksomhedsforum for enklere regler har foreslået regeringen, at danske virksomheder skal have mulighed for at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk. Regeringen har netop fremsat forslag om dette i Folketinget.
  • Årsregnskabsloven stiller i dag krav om, at danske virksomheder skal udarbejde en årsrapport på dansk. Det netop fremsatte lovforslag lægger op til, at danske virksomheder fremover vil få mulighed for at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk.
  • Lovforslaget lægger op til, at det for kapitalselskaber er generalforsamlingen, der skal træffe beslutning om, hvorvidt årsrapporten skal aflægges udelukkende på engelsk.
  • Muligheden for at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2014, så virksomhederne kan anvende muligheden fra begyndelsen af 2014.


Læs mere om Virksomhedsforum for enklere regler her