Nyhed

Lov om ændring af årsregnskabsloven m.fl. er netop vedtaget i Folketinget

Internationalt orienterede virksomheder kan nu anvende de nyeste internationale regnskabsstandarder til at udfylde lovens rammer.

  • 20. december 2018
  • Regler for virksomheder

Med lovændringen er det nu i stor udstrækning muligt for virksomheder, allerede for regnskabsåret der slutter den 31. december 2018, at anvende de nye internationale standarder, IFRS 15 om indtægter fra kontakter med kunder og IFRS 16 om leasing som udfyldende fortolkning af reglerne i årsregnskabsloven. Det er dog fortsat muligt at anvende de hidtidige internationale standarder, som afløses af de nye standarder, nemlig IAS 11 om entreprisekontrakter, IAS 18 om indtægter og IAS 17 om leasing.

Den nye standard om finansielle instrumenter, IFRS 9, kan anvendes i den udstrækning, at standarden ikke er i konflikt med lovens ordlyd. Også her er der tale om en mulighed, da den tidligere internationale regnskabsstandard IAS 39 fortsat kan anvendes.

Loven medfører også en række ændringer af årsregnskabsloven, bl.a. ændringer, der skal sikre en korrekt og fyldestgørende implementering af EU's regnskabsdirektiv, direktiv 2013/34/EU. Det betyder blandt andet, at forsigtighedsprincippet kommer tydeligere frem og forklares, og der indføres en ny aktivkategori benævnt kapitalinteresser. Loven indeholder også et nyt krav, som betyder at de største børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal redegøre for deres politik for mangfoldighed i ledelsen. Der er også mindre ændringer i reglerne om virksomhedernes redegørelse for samfundsansvar.

Loven som er vedtaget 20. december 2018 indeholder også ændringer af revisorloven og bemyndigelsesloven.

Virksomhederne har først pligt til at anvende de nye regler i årsregnskabsloven for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere, men de kan frivilligt vælge at anvende reglerne allerede for regnskabsår, der slutter den 31. december 2018 eller senere. 

Læs mere om lovændringen på Folketingets hjemmeside