Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Liste over betroede konti ("trusted accounts")

Transaktioner kan som hovedregel kun gennemføres til konti, som en kontorepræsentant har tilføjet til en kontospecifik liste over betroede konti ("trusted accounts"). Eneste undtagelse er handelskonti, hvor transaktioner kan gennemføres til andre konti med godkendelse fra en YBR.

En kontorepræsentant (BR) kan i registeret frit tilføje konti til den kontospecifikke liste over betroede konti.

Tilføjelsen skal godkendes af en anden kontorepræsentant (BR) eller af en yderligere kontorepræsentant (YBR). Når én af disse har godkendt tilføjelsen, forsinkes denne af sikkerhedsmæssige årsager i 168 timer (7 dage).

Forsinkelsen løber på samme måde som den 26-timers-transaktionsforsinkelse, se "Transaktionsforsinkelse", hvilket betyder, at forsinkelsen ikke løber i weekender og på nationale helligdage. Tilføjelsen bliver altså først aktiv efter 7 arbejdsdage. Under forløbet af de 168 timer kan en kontorepræsentant (BR) i registeret - uanset grund - aflyse tilføjelsen af en konto til listen over betroede konti.

I figur 1 illustreres de trin, der er nødvendige for at tilføje eller fjerne konti fra listen over betroede konti.

Forstør figur 1

Forstør figur 2