Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Liberale erhverv

Liberale erhverv udfører tjenesteydelser, der ikke har med vareproduktion og vareomsætning at gøre. Inden for disse erhverv stilles der visse krav om uddannelse og registrering.