Nyhed

Lettere for virksomheder at fakturere elektronisk

Ny lov gør det lettere for virksomheder at sende elektroniske fakturaer på tværs af EU-medlemslande.

  • 24. januar 2019
  • Regler for virksomheder

Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud er nu vedtaget i Folketinget. Loven stiller krav om, at offentlige myndigheder og institutioner skal kunne modtage elektroniske fakturaer efter en ny europæisk standard.

Nye fordele for virksomheder

For virksomheder som handler med andre europæiske myndigheder, vil det være en fordel at anvende den europæiske standard, da de vil kunne fakturere på samme måde i hele EU. Den europæiske standard er udviklet, så den også kan anvendes til elektronisk fakturering, når virksomhederne handler med hinanden. Standardiseringen af faktureringen i EU’s indre marked gør det derfor nemmere for virksomheder at handle på tværs af EU - både med offentlige myndigheder og med andre virksomheder.

Frivilligt for virksomheder

Virksomheder der handler med danske myndigheder eller institutioner kan frit vælge, om de vil sende en elektronisk faktura i overensstemmelse med den eksisterende danske standard eller benytte den nye europæiske standard. De vil derfor ikke have øgede omkostninger ved lovforslaget.

Implementering

Anvendelsen af den europæiske e-fakturastandard implementeres gradvist blandt danske offentlige myndigheder. Den 18. april 2019 vil den være gældende for statslige myndigheder og indkøbscentraler, mens den for regionale, kommunale og andre decentrale ordregivere vil være gældende 18. april 2020.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til din virksomheds brug af den europæiske e-fakturastandard, så kontakt leverandøren af jeres økonomisystem eller e-faktureringsløsning.

Læs mere

Se lovforslaget på Folketingets hjemmeside