Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed29.01.2015

Lettere at opbevare regnskaber i udlandet

Emner: Virksomhed og erhverv

En ændring i bogføringsloven gør det nemmere at opbevare elektronisk regnskabsmateriale i udlandet

Folketinget vedtog den 22. januar 2015 en lov om ændring til bogføringsloven. Ændringen vedrører primært opbevaring af elektronisk regnskabsmateriale i udlandet og træder i kraft den 1. marts 2015.

Visse kriterier skal være opfyldt

Ændringerne betyder, at virksomhederne har mulighed for at opbevare elektronisk regnskabsmateriale i udlandet, hvis de opfylder en række kriterier, der er fastsat i loven. Virksomhederne kan opbevare elektronisk regnskabsmateriale i udlandet, hvis:

  • Regnskabsmaterialet opbevares i overensstemmelse med bogføringsloven
  • Virksomheden til enhver tid kan fremskaffe materialet og give adgang til dette her i landet (onlineadgang)
  • Virksomheden opbevarer eventuelle systembeskrivelser og adgangskoder i Danmark
  • Virksomheden sørger for, at regnskabsmaterialet kan udskrives eller stilles til rådighed i et anerkendt filformat

Ikke længere nødvendigt at søge dispensation

Ændringen medfører, at den nuværende dispensationsordning bortfalder, så virksomheder, der ønsker at opbevare regnskabsmateriale i udlandet, ikke længere skal ansøge om dispensation hos Erhvervsstyrelsen.

De gældende regler om mulighed for opbevaring af regnskabsmateriale i papirform i udlandet videreføres. Der er således ikke ændringer på dette område.

Samtidig med at loven træder i kraft, er der udstedt en bekendtgørelse vedrørende ophævelse af bekendtgørelse nr. 250 af 23. marts 2006, der vedrører opbevaring af regnskabsmateriale i de nordiske lande. Dette skyldes, at bekendtgørelsens bestemmelser nu er skrevet ind i bogføringsloven.

Yderligere oplysninger: Fuldmægtig Anne Petersen e-mail